نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 13

1 مبانی و گستره مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
حسنعلی شجاعیان؛ سید احمد حبیب نژاد*
مشاهده مقاله

2 مسؤولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا
حانیه ذاکری نیا*
مشاهده مقاله

3 ارزیابی فقهی حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیرمستقیم (خلاصه مقاله)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

4 نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 92 (خلاصه مقاله)
محمود کاظمی*
مشاهده مقاله

5 مسئولیت مدنی دولت و اشتباهات ثبتی (خلاصه مقاله)
نسرین طباطبایی حصاری*؛ سروش صفی زاده
مشاهده مقاله

6 دعوای خسارات زیست‌محیطی؛ سرگردان بین حقوق عمومی و خصوصی
عبدالله رجبی*
مشاهده مقاله

7 تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز (خلاصه مقاله)
رحیم پیلوار*
مشاهده مقاله

8 تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ (خلاصه مقاله)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

9 مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی (خلاصه مقاله)
زهرا تخشید*
مشاهده مقاله

10 بررسی ضمان سهمی در قتل اشتراکی .
محسن کرانی*؛ علی محمدی جورکویه
مشاهده مقاله

11 جایگاه تقصیر در ضمان سبب و مباشر
وحید نکونام*
مشاهده مقاله

12 نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانی*
مشاهده مقاله

13 ضمان قهری یا مسئولیت مدنی
جلیل قنواتی*
مشاهده مقاله