دوشنبه 31 خرداد 1400
20:00 تا 21:30
نشست تخصصی
اولین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد