راهنمای تدوین مقالات همایش

 

با سلام و احترام؛ عزیزانی که مقاله شان در همایش پذیرفته شده است برای دریافت گواهی پذیرش طبق راهنمای تدوین مقالات عمل نمایند:

راهنمای تدوین مقالات


نهمین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

عنوان نشست: ارزیابی مقررات نظام حقوقی ایران در مورد تسهیم مسئولیت مدنی

 

سخنرانان:

- دکتر سیدحسن وحدتی شبیری؛ دانشیار دانشگاه قم و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی (ارائه کننده)

- دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ استاد دانشگاه تهران (موافق)

زمان:

دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 - ساعت 22 الی 23:30


هشتمین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

عنوان نشست: ارزیابی تغییرات قاعده اجتماع سبب و مباشر (ماده 526 ق.م.ا 1392)

 

سخنرانان:

- دکتر حسن پوربافرانی؛ دانشیار دانشگاه اصفهان (مخالف)

- دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ استاد دانشگاه تهران (موافق)

زمان:

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 - ساعت 22 الی 23:30


هفتمین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

عنوان نشست: مسئویت تضامنی جانیان

 

سخنرانان:

- دکتر علی صادقی؛ مدیرگروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب (ارائه کننده)

- دکتر محمدتقی طبرسا؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه (مجری)

زمان:

چهارشنبه یکم اردیبهشت 1400 - ساعت 22 الی 23:30


ششمین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

عنوان نشست: نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران

 

سخنرانان:

- دکتر مهدی خاقانی اصفهانی؛ استادیار حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت (ارائه کننده)

- امیرحسین بحیرایی؛ دانشجوی دکتری پردیس فارابی (مجری)

زمان:

دوشنبه 30 فروردین 1400 - ساعت 22 الی 23:30


پنجمین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

عنوان نشست: بررسی رأی وحدت رویه شماره 804-2/10/99 مبنی بر عدم ضمان جانی نسبت به دیه جراحی‌های لازم برای درمان مجنی علیه

 

سخنرانان:

- آقای محمد بارانی؛ رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور (موافق)

- دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ استاد دانشگاه تهران (مخالف)

زمان:

یکشنبه 22 فروردین 1400 - ساعت 21 الی 23


چهارمین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

سخنرانان:

- دکتر زهرا تخشید؛ محقق پست دکتری و مدرس حقوق دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (ارائه کننده)

- دکتر عبدالله رجبی؛ استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران (نقد و بررسی)

زمان:

چهارشنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20 الی 20:30


سومین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

سخنرانان:

- دکتر جلیل قنواتی؛ دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران (ارائه کننده)

- دکتر حسین جاور؛ استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران (نقد و بررسی)

زمان:

یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20 الی 20:30


دومین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

سخنرانان:

- دکتر نسرین طباطبائی حصاری؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (ارائه کننده)

- سروش صفی‌زاده؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران (ارائه کننده)

- دکتر رحیم پیلوار؛ استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران (نقد و بررسی)

زمان:

چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 20 الی 20:30


اولین نشست همایش برگزار می‌گردد

 

سخنرانان:

- دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ استاد دانشگاه تهران (ارائه کننده)

- دکتر محمود حکمت‌نیا؛ استاد پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی (نقد و بررسی)

زمان:

یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 20 الی 20:30

برگزار کنندگان

معاونت پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

20:00 - 21:30

اولین نشست همایش ملی جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) برگزار می‌گردد

 

 

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم، بلوار دانشگاه - کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)

حمایت کنندگان