کلیدواژه ها = مباشرت
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی فقهی حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیرمستقیم (خلاصه مقاله)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله

2 تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟ (خلاصه مقاله)
احمد حاجی ده آبادی*
مشاهده مقاله