کلیدواژه ها = ضمان حاکم اسلامی
تعداد مقالات: 1

1 نقد نظام جبران خسارات حبس و بازداشت ناروا در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانی*
مشاهده مقاله