کلیدواژه ها = ضرر. جبران خسارت
تعداد مقالات: 1

1 تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش مسئولیت مدنی اسباب اجمالی
فخرآفاق حمیدی*؛ سید احمد علی هاشمی
مشاهده مقاله