کلیدواژه ها = مسئولیت کیفری ناشی از محصولات تراریخته
تعداد مقالات: 1

1 محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
حمیدرضا محمدی*؛ داود اسلامی
مشاهده مقاله