نویسنده = محمود کاظمی
تعداد مقالات: 1

1 نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان؛ مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 92 (خلاصه مقاله)
محمود کاظمی*
مشاهده مقاله