نویسنده = حسن پوربافرانی
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل قاعده اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392
حسن پوربافرانی*
مشاهده مقاله