راهنمای تدوین مقالات همایش
05 خرداد 1400
راهنمای تدوین مقالات همایش

راهنمای تدوین مقالات همایش

 

با سلام

عزیزانی که مقاله شان در همایش پذیرفته شده است، برای دریافت گواهی پذیرش مقاله دو اقدام زیر را انجام دهند:

 

اول. با توجه به دستورالعمل زیر مقاله شان را اصلاح و ارسال نمایند.

 امور کلی

ـ مقاله از چهار بخش چکیده (همراه با حداقل 5 و حداکثر 7 واژه کلیدی)، مقدمه، متن اصلی و نتیجه تشکیل شود.

- چکیده لاتین ضمیمه شود.

ـ فایل حروفچینی‌شده در نرم‌افزار Word ارسال شود.

 

 روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

ـ در ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ عنوان کتاب (به صورت Bold)؛ شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

ـ در ارجاع به مقاله: نام خانوادگی، نام مؤلف؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجله (به صورت Bold)؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، براساس نام خانوادگی تنظیم شود.

 

 روش ارجاع به منابع در مقاله

ـ ارجاع در متن بلافاصله پس از مطلب، داخل پرانتز قرار گیرد؛ به شرح ذیل: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، صفحات)

ـ در مواردی که به بیش از یک نویسنده ارجاع می‌شود، بین اطلاعات هر ارجاع از علامت ممیز استفاده شود.

ـ در ارجاع به نویسنده پیشین (بدون فاصله) از کلمه «همو» و در ارجاع به منبع پیشین (بدون فاصله) از کلمه «همان» استفاده شود.

ـ توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند. سعی شود پاورقی ها زیاد نباشد.

 

دوم. مبلغ صد و پنجاه هزار تومان به حساب با مشخصات ذیل واریز نموده و فیش را بهمراه آدرس پست الکترونی خود به adehabadi@ut.ac.ir ارسال نمایند.

  • صاحب حساب : دانشگاه تهران، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • شماره شبا (الزامی) : 390100004001070203005693

  • شناسه پرداخت (الزامی) : 330070276140120000000009102474