مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در سیستم جهانی موقعیت‌یابی ماهواره‌ای (GPS) بر کسب و کارهای مبتنی بر موقعیت مکانی
کد مقاله : 1097-CLICL
نویسندگان:
حسین جاور *، شاهرخ صالحی کرهرودی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه حقوق خصوصی،‌تهران، ایران
چکیده مقاله:
استفاده از سیستم جهانی موقعیت‌یابی (GPS) به دلیل رایگان بودن، در دسترس بودن و عدم محدودیت در استفاده از آن به یکی از ابزارهای کاربردی در زندگی امروز بدل شده است. با اتکاء به این مزایا، بسیاری از سرمایه‌گذاران به توسعه کسب ‌وکارهای نوین خود بر پایه موقعیت مکانی مشتریان پرداخته و مشتریان نیز بر همین اساس به دریافت خدمات می‌پردازند. یکی از اقداماتی که اماکن حساس نظامی و امنیتی، حاضر در داخل شهرها، به منظور حراست از محیط پیرامونی خود در برابر تهدیدات صورت می‌دهند، ایجاد اخلال در سیستم GPS است. قطع این سیستم، به دلیل مجاورت اماکن مسکونی و تجاری با مراکز حساس نظامی و امنیتی در داخل شهرها، موجب اختلال در دسترسی شهروندان، در برخی از نقاط شهرها به سیستم GPS شده و بر همین اساس دریافت یا ارائه خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی با اخلال روبرو می‌شود. این اخلال از جهات مختلف می‌تواند ضرر محسوب شود. اگرچه در پاره‌ای موارد، چنین ضررهایی به عنوان عدم النفع شناسایی می‌شود، اما بررسی نشان می‌دهد که نفع متوقع از سرمایه‌گذاری در سایر نقاط شهری که فاقد این اخلال است و نیز جریان عادی امور، رسیدن به یک منفعت عقلایی مشروع را قطعی می‌داند. همچنین وجود موانعی چون قابلیت پیش‌بینی ضرر یا تعارض اقدامات حاکمیتی در اعمال زیان‌بار رافع مسئولیت عامل اخلال در وقوع زیان نبوده و از این جهت، زیان وارده قابل مطالبه است. وجود قوانین متعدد در زمینه انتقال پادگان‌ها و مراکز حساس نظامی به خارج شهرها نیز این نظریه را تقویت می‌کند.
کلیدواژه ها:
ضرر اقتصادی، عدم النفع، سیستم جهانی موقعیت یابی مکانی، مسئولیت مدنی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است