راهنمای تدوین مقالات همایش
1400-03-05
راهنمای تدوین مقالات همایش

راهنمای تدوین مقالات همایش

 

با سلام

عزیزانی که مقاله شان در همایش پذیرفته شده است، برای دریافت گواهی پذیرش مقاله دو اقدام زیر را انجام دهند:

 

اول. با توجه به دستورالعمل زیر مقاله شان را اصلاح و ارسال نمایند.

 امور کلی

ـ مقاله از چهار بخش چکیده (همراه با حداقل 5 و حداکثر 7 واژه کلیدی)، مقدمه، متن اصلی و نتیجه تشکیل شود.

- چکیده لاتین ضمیمه شود.

ـ فایل حروفچینی‌شده در نرم‌افزار Word ارسال شود.

 

 روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

ـ در ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ عنوان کتاب (به صورت Bold)؛ شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

ـ در ارجاع به مقاله: نام خانوادگی، نام مؤلف؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجله (به صورت Bold)؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، براساس نام خانوادگی تنظیم شود.

 

 روش ارجاع به منابع در مقاله

ـ ارجاع در متن بلافاصله پس از مطلب، داخل پرانتز قرار گیرد؛ به شرح ذیل: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، صفحات)

ـ در مواردی که به بیش از یک نویسنده ارجاع می‌شود، بین اطلاعات هر ارجاع از علامت ممیز استفاده شود.

ـ در ارجاع به نویسنده پیشین (بدون فاصله) از کلمه «همو» و در ارجاع به منبع پیشین (بدون فاصله) از کلمه «همان» استفاده شود.

ـ توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند. سعی شود پاورقی ها زیاد نباشد.

 

دوم. مبلغ صد و پنجاه هزار تومان به حساب با مشخصات ذیل واریز نموده و فیش را بهمراه آدرس پست الکترونی خود به adehabadi@ut.ac.ir ارسال نمایند.

  • صاحب حساب : دانشگاه تهران، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • شماره شبا (الزامی) : 390100004001070203005693

  • شناسه پرداخت (الزامی) : 330070276140120000000009102474