نوع پذیرش = �������� ��������
تعداد مقالات: 3

1 عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی
سپیده بوذری*؛ سیمین اسدزاده طالعی
مشاهده مقاله

2 تحلیل قاعده اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392
حسن پوربافرانی*
مشاهده مقاله

3 تحلیل معیارهای تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد در حقوق ایران و حقوق اروپا
مهدی برزگر*
مشاهده مقاله