کلیدواژه ها = منافع‌ممکن‌الحصول
تعداد مقالات: 1

1 خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب دیه و تعزیر منصوص شرعی
شایان سمندری بهرآسمان*
مشاهده مقاله