کلیدواژه ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 3

1 معیار تشخیص اسباب طولی و عرضی در حقوق موضوعه و رویۀ قضایی ایران
رؤیا حسنی*؛ جواد صلاحی
مشاهده مقاله

2 مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه ی مسئولیت مدنی (خلاصه مقاله)
زهرا تخشید*
مشاهده مقاله

3 تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش مسئولیت مدنی اسباب اجمالی
فخرآفاق حمیدی*؛ سید احمد علی هاشمی
مشاهده مقاله