کلیدواژه ها = معامله فضولی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تغییررأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب غرامت وارده برمشتری در بیع فضولی
سمیه آهنگران*
مشاهده مقاله