کلیدواژه ها = نظریۀ ضمان
تعداد مقالات: 1

1 مسئولیت مدنی دولت و اشتباهات ثبتی (خلاصه مقاله)
نسرین طباطبایی حصاری*؛ سروش صفی زاده
مشاهده مقاله