کلیدواژه ها = مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
تعداد مقالات: 1

1 مسؤولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا
حانیه ذاکری نیا*
مشاهده مقاله