کلیدواژه ها = مسئولیت دولت
تعداد مقالات: 2

1 مبانی و گستره مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
حسنعلی شجاعیان؛ سید احمد حبیب نژاد*
مشاهده مقاله

2 مسئولیت مدنی دولت و اشتباهات ثبتی (خلاصه مقاله)
نسرین طباطبایی حصاری*؛ سروش صفی زاده
مشاهده مقاله